Konkurs

Polityka prywatności

I. Polityka prywatności strony

https://motopedia.otomoto.pl/najlepszymlodykierowcapzm

1. Czym są cookies? 

Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

2. Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

3. Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

Dodatkowo, w naszym Serwisie wykorzystujemy także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”). Są one używane razem z plikami cookies do identyfikacji naszych użytkowników i ich zachowania.

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji naszych partnerów biznesowych. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

4. Czy w naszym Serwisie mamy cookies podmiotów trzecich lub wtyczki (plug-ins)?

Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać cookies, sygnalizatory www, narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie. Informacje są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć Ci odpowiedniejsze reklamy w naszym Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nie mamy kontroli nad korzystaniem przez podmioty trzecie z cookies, które są zarządzane zgodnie z politykami prywatności/cookies tych podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu.

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi tacy jak DoubleClick, Criteo, RTB House, Index Exchange, OpenX itp. mogą używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące, oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w naszym Serwisie.

Partnerzy - dostawcy usług powiązanych z Serwisem: Nasi partnerzy tacy jak: Carsmile S.A,, 321sprzedane.pl sp. z o.o,, Comperia S.A., tj właściciele stron internetowych i serwisów, świadczących usługi we współpracy z Grupą OLX sp. o.o. mogą używać cookies aby lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich:

Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku możesz udostępnić nasze Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

5. Co możesz zrobić, aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług, np. nie będziesz mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.

II. Polityka prywatności strony najlepszy.pzm.pl

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu najlepszy.pzm.pl jest Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66, kod pocztowy 02-518.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66 kod pocztowy 02-518, REGON: 007014940, NIP: 521-033-48-79, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego pod numerem 0000036662.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@pzm.pl oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki Państwu newslettera PZM, a także w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego działalności PZM. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, wynikający z braku odmowy otrzymywania newslettera, a także zaprenumerowania newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim).
 5. Ponadto za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są również dane w postaci adresu IP urządzenia, za pośrednictwem którego Państwo korzystają z Serwisu, w celu zbierania danych statystycznych na temat użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu).
 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym PZM powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przechowywane przez czas trwania prenumeraty newslettera PZM. Natomiast dane w postaci adresu IP będą przechowywane przez okres 38 miesięcy. W każdym przypadku Państwa dane osobowe nie będą jednak przetwarzane dłużej niż do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości przesyłania do newslettera PZM.
 12. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem dostosowania przesyłanych Państwu informacji handlowych do Państwa preferencji i upodobań. Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 13. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego
 14. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III. Polityka prywatności platformy Webankieta, na której znajduje się Formularz ankiety testów w konkursie.

Twoje dane osobowe umieszczone w Serwisie podlegają ochronie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych w Polityce prywatności „użytkownikami”). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B lok. 73-A, świadcząca usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Usługodawcą”.

 1. W celu korzystania z Usług użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności adres e-mail.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą.
 3. Wszelkie dane podane przez użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi i wykonania czynności związanych z jej świadczeniem, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą.
 4. Podany przy rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, ankiet utworzonych na tym koncie oraz innych informacji związanych z działaniem serwisu Webankieta.pl., z zastrzeżeniem pkt 7.
 5. W celu poprawnej realizacji płatności za konto Start, Business, Team lub inną usługę oznaczoną jako płatną do partnera serwisu Webankieta.pl, firmy PayU S.A. prowadzącej System PayU.pl przekazywane są adres e-mail, adres IP Użytkownika oraz imię i nazwisko podane przez niego w formularzu zamówienia. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej.
 6. W celu wystawienia faktury za usługi oznaczone w Regulaminie jako płatne i wysłania jej na wskazany adres do partnera serwisu Webankieta.pl, firmy Power Media S.A. prowadzącej System ifirma.pl przekazywane są imię i nazwisko lub firma, siedziba, adres prowadzonej działalności gospodarczej bądź adres zamieszkania, NIP oraz adres korespondencyjny. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Dane nie są wykorzystywane do innych celów.
 7. W zależności od udzielenia przez użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). W szczególności na podany adres e-mail może być przesyłany bezpłatny newsletter. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie opcji dotyczącej otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów RODO, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług (marketing tradycyjny) oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Dane, inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie Webankieta.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies). Szczegółowe informacje nt. wykorzystywanych przez Webankieta.pl plików Cookie dostępne są na stronie Wykorzystanie plików Cookie w Webankieta.pl.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony Usługodawcy.
 11. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Usługodawcy w formie zaszyfrowanej.
 12. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie szyfrowane są za pomocą 2048 bitowego protokołu bezpieczeństwa SSL.
 13. Usługodawca ma dostęp do konta użytkownika oraz ankiet prowadzonych na tym koncie.
 14. Usługodawca zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach prawa. Użytkownik może złożyć także oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera).
 15. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie uprawnienia przysługujące na mocy prawa z zakresu ochrony danych osobowych opisane są w Regulaminie serwisu.
 16. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, innych uprawnień lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 18. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony e- mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.
 19. Respondent wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie Webankieta.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora ankiety.
 20. Zabronione jest zbieranie danych osobowych (tj. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres, nr PESEL) w ankietach o wynikach publicznie dostępnych. W pozostałych ankietach zbieranie danych osobowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu przez użytkownika jednoznacznej zgody osoby, której dane mają być zbierane. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ankiet niespełniających powyższych postanowień z serwisu.
 21. Webankieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udostępnienia odpowiedzi respondentów w ankietach użytkowników, szczególnie ankietach o publicznie dostępnych wynikach, ale dołoży wszelkich starań, by eliminować takie sytuacje.
 22. Usługodawca nie będzie wykorzystywał wprowadzonych do systemu przez użytkownika adresów e-mail respondentów do celów marketingowych własnych oraz podmiotów trzecich bez posiadania ku temu właściwej podstawy prawnej.
 23. Wszystkie zaproszenia do ankiety wysyłane z serwisu Usługodawcy, posiadają link pozwalający respondentom ankiet użytkowników na zablokowanie możliwości otrzymywania korespondencji z serwisu Usługodawcy.
 24. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 25. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 26. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 27. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 28. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.