Strona główna / Porady / Wymiana dowodu rejestracyjnego – kiedy, jak, gdzie.

Wymiana dowodu rejestracyjnego – kiedy, jak, gdzie.

Juliusz Szalek

8 min. czytania
zmiany w przepisach

Nie musisz się martwić miejscem na pieczątki.

W zasadzie dowodem rejestracyjnym nie musimy się przejmować. Ważne, żeby był. Może być nawet „gdzieś”. Bo z jednej strony nie musimy go wozić przy sobie, z drugiej nie musimy go wymieniać, gdy na blankiecie zabraknie rubryk na pieczątki stacji diagnostycznej. Kiedy więc wymiana dowodu rejestracyjnego jest niezbędna?

Charakterystyczne błękitne dowody rejestracyjne wydawane są od 2004 roku. Wcześniej dowody były bladoróżowe i nie posiadały praktycznie żadnych zabezpieczeń przed fałszerstwem. Nowe dowody są znacznie lepiej zabezpieczone. Posiadają hologram, unikalny numer i serię, a awers dokumentu laminowany jest folią transparentną, służącą do jego zabezpieczenia uszkodzeniami.

Kiedy istnieje obowiązek wymiany dowodu?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wymiana dowodu rejestracyjnego jest jednak konieczna, jeśli zmienią się dane osobowe właściciela samochodu lub samego pojazdu. Wystarczy, że zmieniłeś miejsce zamieszkania, nazwisko, auto zyskało współwłaściciela, zamontujesz hak lub instalację LPG, a dane w dowodzie rejestracyjnym powinny być zaktualizowane. Czasami wystarczy wizyta w urzędzie i dodatkowa pieczątka wbita przez urzędnika na podstawie dodatkowego badania technicznego, niekiedy konieczna będzie wymiana dowodu rejestracyjnego na nowy.

Jeśli jednak dane pozostają bez zmian, można spać spokojnie. Wówczas nawet brak miejsca na pieczątki badania technicznego nie powodują konieczności wymiany dowodu. Taki stan prawny obowiązuje od 4 grudnia 2020 roku, gdy w życie wszedł pakiet deregulacyjny, o którym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Co w przypadku braku miejsca na pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym?

Miejsce na pieczątki przysparzało każdemu kierowcy sporo kłopotu. W dowodzie rejestracyjnym miejsc na nie było tylko 6. Każdy nowy samochód badanie przechodzi po trzech latach, później po kolejnych dwóch, a następnie co rok. Oznacza to, że w przypadku nowego auta, które kończy dziewięć lat konieczna była wymiana dowodu rejestracyjnego. Jeśli kupiliśmy pięciolatka, po sześciu kolejnych latach zobligowani byliśmy do wymiany dokumentu.

Po wielu petycjach i prośbach ustawodawca poszedł na rękę kierowcom i w grudniu 2020 roku zlikwidował obowiązek wymiany dowodu z powodu braku miejsc na pieczątki. Nie oznacza to jednak, że samochód nie musi jeździć na okresowe przeglądy. Po prostu po badaniu diagnosta wyda oddzielne zaświadczenie z wynikiem badania technicznego, które kierowca powinien dołączyć do dowodu rejestracyjnego.

Zmiany przepisów poszły jednak znacznie dalej i kierowca nie musi w ogóle wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. Wynik badania technicznego diagnosta wpisuje od razu do Centralnej Ewidencji Pojazdów, z której w razie kontroli korzysta policja.

Dodatkowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym zastępuje właśnie tradycyjną pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. W tym miejscu warto zastrzec, że zniesienie obowiązku wymiany dowodu to nie przymus a nasze prawo. Jeśli kierowca chce, to nadal może dowód wymienić.

Jak wymienić dowód rejestracyjny pojazdu?

Jeśli wymiana dowodu rejestracyjnego z jakiegokolwiek powodu jest konieczna, jak to zrobić?

 1. Wydrukuj, wypełnij i podpisz WNIOSEK. Możesz go pobrać TUTAJ lub na stronach internetowych wydziałów komunikacji odpowiedniego urzędu;
 2. przygotuje dowód rejestracyjny i aktualne ubezpieczenie OC;
 3. zabierz kartę pojazdu;
 4. koniecznie weź zaświadczenie od diagnosty z ważnym badaniem technicznym, jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania technicznego;
 5. pamiętaj, by zabrać dowód osobisty lub paszport;
 6. jeśli samochód zarejestrowany jest na firmę, możesz zostać poproszony o KRS lub wyciąg z CEIDG;
 7. dokonaj opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego, a potwierdzenie weź ze sobą;
 8. umówi się na wizytę do urzędu miasta lub odpowiedniego wydziału komunikacji i czekaj na swoją kolejkę.

Do urzędu zabierz wszystkie wyżej wymienione dokumenty i zaświadczenia w oryginałach. Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisani są współwłaściciele. W takiej sytuacji możesz napisać oświadczenie, że działasz za ich zgodą. Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.

Czy po złożeniu wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego możesz jeździć samochodem?

Tak, bo z chwilą złożenia wniosku otrzymasz pozwolenie czasowe uprawniające do poruszania się pojazdu.  Jeśli nie będziesz korzystać z pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, możesz zrezygnować z pozwolenia czasowego.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego jest zależna od tego, w jakim trybie ją zgłaszamy.

Można ja zapłacić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę (możliwa prowizja);
 • przelewem na konto urzędu;
 • gotówką (możliwa prowizję).

Koszt wymiany dowodu rejestracyjnego:

 • 73,50 zł, gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
 • 54,50 zł, gdy masz ważny przegląd w dowodzie rejestracyjnym lub gdy nie potrzebujesz pozwolenia czasowego;

17 zł kosztuje pełnomocnictwo od każdej osoby, za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki – pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja poza miejscem stałego pobytu

Aby ułatwić nabywcom pojazdów ich rejestrację, pakiet deregulacyjny pozwala zrobić to poza miejscem zameldowania. Oznacza to, że można zarejestrować pojazd w starostwie właściwym zarówno dla miejsca stałego, jak i czasowego zamieszkania, a nawet właściwym dla miejsca zakupu pojazdu niezarejestrowanego w kraju.

Dowód rejestracyjny za granicą obowiązkowy

Warto pamiętać, że przepisy zwalniające kierowców z posiadania dowodu rejestracyjnego przy sobie, dotyczą wyłącznie Polski. Wybierając się za granicę, dowód jest konieczny. Jeśli nie ma w nim aktualnego nadania technicznego, trzeba zabrać zaświadczenie. Jest ono honorowane za granicą i to mimo, że jest wyłącznie w języku polskim.

Zaświadczenie wydane po przeglądzie warto zachować również z innego powodu. W przypadku gdy sprzedaż samochód, zaświadczenie trzeba przekazać nowemu właścicielowi.

A co, jeśli zaświadczenie zgubimy?

Potrzebna będzie wycieczka na stację kontroli pojazdów, w której wykonaliśmy badanie techniczne. Tam diagnosta musi wydać nam duplikat zaświadczenia. Jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe, drugim rozwiązanie jest nowe badanie techniczne, które będzie miało aktualną datę.

Jakie informacje znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym?

ORGAN WYDAJĄCY — nazwa i adres
A — numer rejestracyjny pojazdu,
B — data pierwszej rejestracji pojazdu,
C — dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 — nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.1.2 — numer PESEL lub REGON,
C.1.3 — adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 — nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 — numer PESEL lub REGON,
C.2.3 — adres właściciela pojazdu,
D — dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 — marka pojazdu,
D.2 — typ pojazdu:

– wariant, jeżeli występuje,
– wersja, jeżeli występuje,
D.3 — model pojazdu,
E — numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 — maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 — dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 — dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G — masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H — okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I — data wydania dowodu rejestracyjnego,
J — kategoria pojazdu,
K — numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L — liczba osi,
O.1 — maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 — maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 — pojemność silnika (w cm3),
P.2 — maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 — rodzaj paliwa,
Q — stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 — liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 — liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.