4 marca 2021

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – wzór do pobrania

umowa kupna-sprzedaży samochodu
umowa kupna-sprzedaży samochodu

Oto specjalnie przygotowana umowa kupna-sprzedaży samochodu. Wzór gotowy do druku w pliku DOC lub PDF. Wydrukuj, podpisz i gotowe. Poza umową znajdziesz tutaj także poradnik, co musi się znaleźć w dobrej umowie, na co zwracać uwagę podpisując umowę oraz jakiej umowy nigdy nie podpisywać.

Kupujesz lub sprzedajesz samochód? Do transakcji nie dojdzie bez podpisanej przez obie strony umowy. Możesz spisać ją na kolanie, pytanie tylko, po co, skoro poniżej znajdziesz porządną i przygotowaną przez naszych prawników umowę kupna-sprzedaży. Gotowy wzór wystarczy wydrukować, uzupełnić i podpisać.

Korzystając z naszego gotowca, masz pewność, że w nerwach związanych oględzinami auta, liczeniem pieniędzy i zachwytem nad własnymi nowymi czterema kółkami o niczym nie zapomnisz.

Pobierz umowę

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży - plik.PDF

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży - plik.DOC

POBIERZ -umowa kupna-sprzedaży (współwłaściciel) - plik .PDF

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży (współwłaściciel) - plik .DOC

Pobierz - deklarację PCC-3.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, ale i każdego innego pojazdu to formalne przeniesienie tytułu własności na nowego właściciela lub właścicieli. Jest ona umową cywilnoprawną uregulowaną w przepisach art. 535-555 Kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy (art. 535 Kodeksu cywilnego).

W umowie zawarte muszą być szczegółowe dane pojazdu, jego nr rejestracyjne, cechy indywidualne, czyli nr VIN, opisany stan techniczny jak i prawny a także strony umowy zweryfikowane dokumentami tożsamości.

Wreszcie w umowie musi a przynajmniej powinien znaleźć się zapis o cenie, formie zapłaty i faktycznym przekazaniu zapłaty oraz wydaniu przedmiotu umowy.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży

Dane strony umowy

Przed zakupem samochodu i każdego innego pojazdu sprawdź dane sprzedawcy z danymi wpisanymi w dowód rejestracyjny. Nie zawieraj transakcji, jeśli dane są różne. Czasami nieuczciwi handlarze podpisują umowy na tzw. „Niemca”. Oznacz to de facto, że nie wiesz, z kim podpisujesz umowę. W przypadku, gdy auto jest w komisie, umowa kupna-sprzedaży musi być podpisana z jego przedstawicielem lub z właścicielem auta, ale tylko, jeśli jest on obecny i będzie mógł złożyć podpis na umowie.

Podpisanie umowy z fikcyjną osobą lub właścicielem, w którego imieniu podpisuje się sprzedawca to nie tylko ryzykowne działanie. To przede wszystkim działanie niezgodne z prawem. Podpisując taką umowę, popełniasz przestępstwo z art. 271 par 1 KK: "Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu, jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Umowa z współwłaścicielami

Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, dane wszystkich trzeba wpisać do umowy, a co istotniejsze, wszyscy muszą być obecni przy podpisywaniu umowy oraz muszą się podpisać na umowie.

Podobnie to wygląda, jeśli pojazd kupuje kilka osób. Wtedy także powinni oni wszyscy być przy podpisaniu umowy, a strony powinny mieć szansę na sprawdzenie ich tożsamości.

Wzór umowy z współwłaścicielkami można pobrać - TUTAJ.

W umowie dane właściciela lub właściciela powinny zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • nr PESEL,
 • nr dokumentu np. dowodu osobistego lub paszportu oraz organ wydający,
 • adres zameldowania
 • NIP, jeśli samochód sprzedają lub kupuje firma.

Jeśli właścicieli jest więcej, wszyscy muszą być uwzględnieni w umowie i ich dane muszą się w niej znaleźć.

Dane samochodu, sprawdź VIN

Przed zakupem auta dokładnie sprawdź nr VIN, jego stan i historię. Pisaliśmy o tym więcej TUTAJ. Nr VIN musi zgadzać się z tym, co jest na samochodzie i w dokumentach.

Koniecznie sprawdź też zgodność numeru VIN w samochodzie z numerem widniejącym w dokumentach i poprzednich dokumentach np. fakturze zakupowej lub poprzedniej umowie. Uwaga, nie ma obowiązku, by właściciel przekazał ci poprzednią umowę kupna/sprzedaży. Możesz jednak poprosić o kopie, by mieć pełną dokumentację historii auta.

Sprawdź i wpisz do umowy przebieg

Zweryfikuj przebieg samochodu i koniecznie wpisz go do umowy. Jakiekolwiek odstępstwa będą traktowane, jako przestępstwo. A jeśli sprzedawca zaczyna opowieści o wymianie licznika i nie odstraszyło cię to skutecznie od zakupu auta, koniecznie odnotuj ten fakt w umowę.

Dlaczego? Bo przy pierwszej kontroli drogowej, policjanci spiszą faktyczny stan licznika samochodu. Jeśli nie będzie się zgadzał z poprzednim wpisem, kłopoty murowane.

Stan licznika spisuje także diagnosta podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Tutaj też przebieg nie może być mniejszy od poprzedniego wpisu.

Jeśli zatem nie masz dowodu na wymianę licznika, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 25 maja 2019 roku i która penalizuje jakąkolwiek ingerencję w licznik samochodowy, to ty stajesz się potencjalnym przestępcą.

Wartość samochodu

W zasadzie nie ma znaczenia, na jaką kwotę umówicie się ze sprzedającym, pod warunkiem, że nie będzie ona zaniżona. Nawet, jeśli ustalicie cenę na 1 zł, urząd będzie mógł to zweryfikować, zgodnie z faktyczną wartością pojazdu i właśnie od takiej kwoty pobrać podatek PCC-3. Wynika on z faktu podpisania umowy cywilno-prawnej i wynosi 2 proc. od wartości przedmiotu umowy.

Jeśli przyjdzie ci do głowy, by zapłacić niższy podatek PCC-3 i myślisz o zaniżeniu wartości auta, umowa kupna-sprzedaży jest złym pomysłem. Nawet, jeśli zgodzą się na to obie strony, nie warto. Po pierwsze przy rejestracji wartość auta weryfikuje urząd skarbowy. Jeśli kwota na umowie będzie za niska, urząd należny podatek wyliczy wg własnych wskaźników (EurotaxiInfo-Expert).

Po drugie, jeśli zaniżysz kwotę na umowę w razie kradzieży lub wypadku auta, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło zweryfikować kwotę ubezpieczenia z kwota na umowie. W razie wypłaty z pewnością nie zwróci więcej, niż widnieje na umowie.

Data i miejsce zawarcia umowy

To drobiazg, ale istotny, bo określa moment przeniesienia prawa własności. Trzeba o nim pamiętać, tym bardziej, że bez daty ważność umowy można podważyć.

Umowa kupna-sprzedaży - kiedy będzie nieważna?

Dane sprzedającego, przebieg, stan auta, numer rejestracyjny czy numer VIN - wszystkie te informacje muszą znaleźć się na umowę. Ale istotnych zapisów jest znacznie więcej. To choćby kilka prawniczych formułek, które łatwo pominąć.

Pamiętaj! Umowę trzeba sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jedną podpisuje sprzedający, drugą kupujący. Bez podpisu umowa nie jest ważna.

Zarówno kupujący, jak i sprzedający z podpisaną umową muszą zjawić się później we właściwym urzędzie. Pierwszy, by auto zarejestrować i opłacić stosowne podatki (wypełniając m.in. deklarację PCC-3, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych), drugi, by auto wyrejestrować.

I tutaj uwaga — na wyrejestrowanie auta masz ściśle określony czas. Jeśli tego nie zrobisz, zapłacisz grzywnę. Dokładną procedurę wyrejestrowania i zarejestrowania auta opisaliśmy TUTAJ.

Umowa kupna-sprzedaży będzie także potrzebna przy zawarciu umowy ubezpieczenia auta.

Zadatek a zaliczka na samochód

Jeśli masz zamiar wpłacić zaliczkę lub zadatek, koniecznie podpisz umowę potwierdzającą ten fakt. A czym różni się jedno od drugiego?

 • Zaliczka – to forma potwierdzenia, że chcemy pojazd kupić i dokonujemy pewnego rodzaju rezerwacji potwierdzonej zaliczką. Zaliczka powinna być zwrócona w całości, jeśli nie dojdzie do transakcji. Sprzedający nie może jej zachować i dlatego warto wpisać to na umowie.
 • Zadatek – to opłata, która potwierdza, że kupujący faktycznie kupi pojazd. Zadatek może zostać zatrzymany przez zbywcę, jeśli zainteresowany zakupem auta wycofa się z umowy.

Zgodnie z przepisami, jeżeli nie dojdzie do transakcji z winy sprzedającego, kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Kto płaci podatek?

Przepisy nie określają, czy podatek od czynności cywilnoprawnych płaci sprzedający, czy kupujący. Właśnie, dlatego w umowie należy to jasno sprecyzować. Przyjmuje się jednak, że podatek płaci kapujący. Możesz jednak umówić się inaczej, np. ustalając, że podatek zapłacicie solidarnie, czyli po połowie, lub w całości pokryje go sprzedający. Wtedy należy wpisać to do umowy.

O co powinien zadbać sprzedający?

Podczas sprzedaży samochodu, to na kupującym ciąży znacznie więcej obowiązków. Sprzedający, musi jedynie podpisać umowę, wydać towar czyli samochód, kluczyki i dokumenty oraz skasować pieniądze. Jedyną czynnością, o której musi pamiętać, to zgłoszenie o zbyciu pojazdu. Ma na to 30 dni.

Z kolei kupujący musi zadbać o umowę i sporządzić ją w dwóch jednobrzmiących kopiach, sprawdzić pojazd, pamiętać o wszystkich dokumentach potrzebnych do rejestracji auta, zapłacić podatek PCC i przerejestrować pojazd.

Jakie są obowiązki kupującego?

W przypadku zakupu samochodu lub każdego innego pojazdu, to po stronie kupującego leży znacznie więcej obowiązków. To on musi zweryfikować stan pojazdu, potwierdzić prawo do jego własności przez obecnego właściciela, wreszcie wpisać do umowy szczegóły dotyczące samochodu.

Kupujący musi także:

 • opłacić podatku PCC w Urzędzie Skarbowym,
 • sprawdzić ważność badania technicznego pojazdu,
 • sprawdzić ważność polisy OC, a jeśli jej nie ma kupić nową w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji.

Podsumowanie

Zakup samochodu to dla wielu duże wydarzenie. Wiąże się ze zagmatwanymi formalnościami i jest tak naprawdę dopiero początkiem procesu przerejestrowania pojazdu. Jeśli jednak zadbamy o to, by w umowie zawrzeć wszystkie potrzebne informacje, chronimy siebie na przyszłość oraz nie będziemy mieli problemów przy rejestracji auta. Warto, zatem skorzystać ze sprawdzonych wzorów umów.

Umowa kupna-sprzedaży - wzór do pobrania

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży - plik.PDF

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży - plik.DOC

POBIERZ -umowa kupna-sprzedaży (współwłaściciel) - plik .PDF

POBIERZ - umowa kupna-sprzedaży (współwłaściciel) - plik .DOC

Pobierz - deklarację PCC-3.