Strona główna / Porady / Punkty karne – ile i za co grozi kierowcy? Aktualny taryfikator.

Punkty karne – ile i za co grozi kierowcy? Aktualny taryfikator.

Juliusz Szalek

8 min. czytania
Punkty karne

Punkty karne to dodatkowa sankcja za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W Polsce naliczane są na konto każdego kierowcy od 1993 roku. Po roku znikają, jednak nietrudno nałapać ich 24 w ciągu 24 miesięcy. Ile punktów karnych grozi, komu i za co?

Jak wynika z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488) punkty karne w Polsce może otrzymać tylko kierowca, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Punkty karne to obok mandatu karnego dodatkowa sankcja, czyli kara za przestępstwo lub wykroczenie drogowe. Oznacza to, że jeśli popełnimy wykroczenie, to oprócz mandatu, czyli kary finansowej, na naszym koncie pojawi się określona liczba punktów. Aby zatem dokładnie sprawdzić jaka kara grozi za dane przestępstwo lub wykroczenie drogowe należny zapoznać się z taryfikatorem mandatów i taryfikatorem punktów karnych, który możesz pobrać TUTAJ.

Co ciekawe nie za wszystkie wykroczenia ustawodawca przewidział jednak punkty karne. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Istnieje jednak katalog czynów z przypisaną zerową liczbą punktów. Należy do nich choćby kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu lub nie mając do tego wymaganych uprawnień, jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych czy naruszenie zakazu holowania np. na autostradzie.

Wszystkie punkty karne trafiają do ewidencji, a każdy kierowca, w każdej chwili może sprawdzić stan swojego konta. Jak to zrobić? Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Maksymalny limit punktów to 24, w szczególnych przypadkach (np. kierowca w pierwszym roku posiadania prawa jazdy) tylko 20. Przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów prowadzi do zatrzymania i w konsekwencji nawet do utraty uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym.

Więcej o zatrzymaniu prawa jazdy pisaliśmy TUTAJ.

Punkty karne: ile i za co grozi kierowcy?

Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt.
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt.
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt.
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt.
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt.

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 6 pkt.
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt.

Niestosowanie się do znaków:

 • B-2 „zakaz wjazdu”: 5 pkt.
 • B-2 B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”: 5 pkt.
 • B-1 B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”: 5 pkt.
 • B-21B-22 C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”: 5 pkt.
 • F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt.
 • P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”: 5 pkt.
 • P-4 „linia podwójna ciągła”: 5 pkt.
 • 49 B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 4 pkt.
 • B-31 B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”: 3 pkt.
 • B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”: 2 pkt.
 • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 5 pkt.
 • D-18 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 5 pkt.
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 2 pkt.
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • Na skrzyżowaniu, rowerzystom, pojazdom szynowym: 6 pkt.
 • Podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze lub podczas włączania się do ruchu: 5 pkt.
 • Podczas cofania: 4 pkt.
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt.
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • Powyżej 50 km/h: 10 pkt.
 • Od 41 do 50 km/h: 8 pkt.
 • Od 31 do 40 km/h: 6 pkt.
 • Od 21 do 30 km/h: 4 pkt.
 • Od 11 do 20 km/h: 2 pkt.
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania: Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nim: 10 pkt.
 • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”: 5 pkt.
 • B-24b-25 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

 • Od zmierzchu do świtu: 4 pkt.
 • W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt.
 • W okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt.
 • W tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich: 2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych: 2 pkt.
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt.

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt.
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt.
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt.
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt.
 • Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt.
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt.
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt.
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowe: 2 pkt.
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt.

Punkty karne – Przewóz osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt.
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt.
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 1 osobę: 1 pkt.
  • 2 osoby: 2 pkt.
  • 3 osoby: 3 pkt.
  • 4 osoby: 4 pkt.
  • 5 osób: 5 pkt.
  • 6 osób: 6 pkt.
  • 7 osób: 7 pkt.
  • 8 osób: 8 pkt.
  • 9 osób: 9 pkt.
  • 10 i więcej osób: 10 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 lub osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt.
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie: 2 pkt.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 2 pkt.

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

 • Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień: 500 zł.
 • Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, jednak łącznie kwota ta nie może przekraczać: 250 zł.
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: 250 zł.
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł.
 • Naruszenie zakazu holowania: 250 zł.
 • Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
  • przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów: 100 zł
  • niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie: 100 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł.
 • Używanie „szperacza” podczas jazdy: 100 zł.
 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł.
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł.
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł
 • Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł.
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł.
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi: 100 zł.
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł.
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
  • powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, lub dopuszczalnej ładowności pojazdu: od 100 do 200 zł.
  • naruszający stateczność pojazdu: od 100 do 200 zł.
  • utrudniający kierowanie pojazdem: od 100 do 200 zł.
  • ograniczający widoczność drogi, lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: od 100 do 200 zł.
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł.
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł.
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego, lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł.
 • Przejazd bez zezwolenia:
  • pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów: 150 zł.
  • zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości: 150 zł.
 • Palenie tytoniu, lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym: 50 zł.