Strona główna / Porady / Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy i jak je spisać? | Druk do pobrania

Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy i jak je spisać? | Druk do pobrania

Juliusz Szalek

8 min. czytania
oświadczenie sprawcy kolizji

Stłuczka? Przycierka? Kolizja? W takich sytuacjach warto zawsze wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji. Na kartce lub gotowym druku trzeba opisać zdarzenie, podać dane kierujących, samochodów, numery polis i nie zapomnieć o podpisie. Jest tego sporo. I co dalej?

Kolizja to stresująca sytuacja. Strata pieniędzy, kłopot z naprawą auta, odpowiedzialność za czyjeś mienie no i nagła zmiana planów. Aby w takiej chwili nie stracić głowy i o niczym nie zapomnieć, warto wozić w samochodzie gotowe oświadczenie sprawcy kolizjidruk, który wymusi na nas zawarcie wszystkich potrzebnych informacji. To w końcu na jego podstawie zostanie wypłacone odszkodowanie lub likwidowana szkoda.

Co nazywamy kolizją drogową?

Na początku warto wiedzieć, czym jest kolizja, a czym wypadek, bo są to dwa różne zdarzenia. Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym uszkodzeniu ulega jedynie mienie, czyli samochód lub samochody (nie ma znaczenia czy sprawcy, czy poszkodowanego), element infrastruktury drogowej lub inne rzeczy.

Oświadczenie sprawcy kolizji – druk do pobrania TUTAJ.

Inaczej rzecz ujmując kolizja to zdarzenie, w którym nie zostały poszkodowane osoby, czyli nie występują ranni lub zabici. W takiej sytuacji wezwanie policji nie jest konieczne i zależy od uznania winy przez uczestników kolizji.

Wypadek to z kolei zdarzenie drogowe, w którym oprósz zniszczenia mienia, poszkodowani zostali również ludzie. W takiej sytuacji policja na miejscu zdarzenia jest konieczna, warto także wezwać karetkę.

Zabezpieczenie miejsca kolizji

Jeśli dojdzie do kolizji, a jej uczestnicy są zgodni co do winy któregoś z nich, warto w pierwszej kolejności zabezpieczyć u uprzątnąć miejsce zdarzenia. Jak? Usuwając samochody z drogi, by nie utrudniały ruchu innym pojazdom.

Jeśli jest to niemożliwe, warto uprzedzić innych uczestników ruchu, że doszło do sytuacji nadzwyczajnej, ustawiając w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy.

  • na autostradzie lub drodze ekspresowej: 100 metrów od miejsca kolizji, lub wypadku;
  • na pozostałych drogach poza terenem zabudowanym: 30–50 metrów od miejsca zdarzenia;
  • na terenie zabudowanym: bezpośrednio przy lub na samochodzie, ale nie wyżej niż 1 metr nad ziemią.

Jeśli z kolei dojdzie do wypadku, przestawianie pojazdów, nawet w dobrej wierze, jest wręcz zabronione. Wypadek bowiem może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo i odpowiednie służby muszą zrobić szczegółową dokumentację całego zdarzenia.

W jakich sytuacjach należy spisać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, w którym przede wszystkim sprawca przyznaje się do winy zdarzenia. Stąd konieczny jest jego podpis. To dokument, który spisuje się na miejscu, od razu po wystąpieniu kolizji, podając wszystkie dane uczestników, pojazdów i okoliczności zdarzenia. Może być spisany na kartce papieru, może być gotowym drukiem, jaki warto wozić w samochodzie. Wtedy mamy pewność, że nie zabraknie żadnych danych. To przecież dokument ważny dla ubezpieczyciela.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

  • dane zdarzenia drogowego: miejsce, godzina, pogoda, straty materialne, świadkowie,
  • dane osobowe i adresy uczestników kolizji: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, serię i nr dowodu osobistego, a także kategorię, nr i serię prawa jazdy,
  • dane pojazdów uczestniczących w kolizji: marka i model, numery rejestracyjne, data badania technicznego dopuszczającego pojazd od ruchu,
  • dane ubezpieczenia pojazdów: w tym miejscu ważniejsze są dane sprawcy, bo to z jego polisy będzie likwidowana szkoda. Oświadczenie sprawcy kolizji musi więc zawierać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, auto sprawcy kolizji drogowej, nr polisy OC, okres ważności obowiązkowego ubezpieczenia samochodu,
  • opis zdarzenia drogowego wraz z mapką sytuacyjną: krótki opis jak doszło do kolizji, jaka była prędkość pojazdów,
  • zaznaczone uszkodzenia w pojazdach i wskazać czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty lub elementy infrastruktury drogowej,
  • podpisy uczestników kolizji.

Jeśli korzystamy z gotowego druku oświadczenia sprawcy kolizji, sprawa jest prosta, wystarczy wypełniać poszczególne pola i dokumentu. Jeśli spisujemy oświadczenie na kartce, musi z niego jednoznacznie wynikać, kto jest sprawcą. Dlatego warto używać jednoznacznych sformułowań, jak „spowodowałem kolizję”, „doprowadziłam do stłuczki”.

Kiedy należy wezwać policję na miejsce zdarzenia?

Jeśli uczestnicy zdarzenia drogowego nie mają żadnych wątpliwości, kto jest winny a kto poszkodowany, wystarczy spisać oświadczenie i nie trzeba wzywać policji. Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do winy, albo sprawca nie chce się przyznać, potencjalny poszkodowany powinien, czym prędzej wezwać na miejsce policję. Wtedy protokół ze zdarzenia wypełnia policja, wskazując winnego i przekazując dokumenty ubezpieczycielowi.

Tutaj ważna uwaga. Po zmianach taryfikatora mandatów każda kolizja po przyjechaniu policji skończy się mandatem karnym dla sprawcy. I to nie małym, bo minimalnie to 1000 zł. Dojście do porozumienia uczestników kolizji pozwala, więc oszczędzić sporo pieniędzy. Jednak, jeśli uczestnicy mają wątpliwości co do winy, warto wezwać policję.

Oświadczenie sprawcy kolizji – druk do pobrania TUTAJ.

W przypadku samochodów leasingowanych lub w najmie często właściciel auta, czyli leasingodawca wymaga jednak zgłoszenia kolizji na policji. Wtedy, choć polskie prawo tego nie wymaga, konieczne jest wezwanie służb, by uniknąć komplikacji przy likwidacji szkody. Nie obejdzie się wtedy bez mandatu dla sprawcy. W przypadku zdarzenia klasyfikowanego, jako wypadek istnieje natomiast konieczność wezwania policji i pogotowia.

Szkoda parkingowa to też kolizja

Bardzo często do kolizji drogowej dochodzi parkingu z samochodem zaparkowanym, w którym nie ma kierowcy. To tzw. stłuczka parkingowa czy szkoda parkingowa. W takiej sytuacji procedura jest dokładnie taka sama jak w przypadku zwyczajnej kolizji. Trzeba spisać oświadczenie sprawcy kolizji. Jeśli nie ma drugiego uczestnika zdarzania, warto spisać numery rejestracyjne auta lub poczekać na właściciela.

Warto także zwrócić uwagę na znaki drogowe na parkingu. Na wielu z nich obowiązują przepisy ruchu drogowego, na innych nie, a przecież to decyduje o przepisach, z jakimi mam do czynienia. Jeśli pojawiają się wątpliwości, warto szczególnie w takiej sytuacji wezwać policji.

W jaki sposób zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Gotowe oświadczenie należy przesłać do ubezpieczyciela, najlepiej sprawy zdarzenia. Ale tutaj ważna informacja. Nie musimy biegać do ubezpieczyciela sprawcy, można także zgłosić szkodę w swoim towarzystwie. Jak? Telefonicznie lub przesyłając gotowy druk oświadczenia sprawcy kolizji.

Wiele towarzystw ma swoje druki, jednak załączony TUTAJ jest akceptowany przez wszystkie towarzystwa, został zaakceptowany przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a co istotne jest akceptowane w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

W przypadku kolizji drogowej, na zgłoszenie ubezpieczycielowi likwidacji szkody mamy 3 lata. Po upływie tego terminu roszczenie się przedawnia. Powinniśmy jednak powiadomić towarzystwo jak najszybciej. Natomiast na zgłoszenie szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego mamy 20 lat.

Po jakim czasie można spodziewać się wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie jest wypłacane z polisy sprawcy kolizji. Po jej zgłoszeniu towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni, na skontaktowanie się z nami i zarejestrowanie szkody. Zgodnie z ustawą, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

Jednak w tym czasie nie uda się ustalić okoliczności zdarzenia lub wysokości szkody, czas na likwidacje szkody może się wydłużyć. Wtedy towarzystwo powinno wypłacić odszkodowanie do 14 dni od momentu, w którym wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Nie powinno to trwać dłużej niż 90 dni od złożenia przez nas zgłoszenia likwidacji szkody.

Odwołanie

Jeśli naszym zdaniem wysokości odszkodowania przyznanego przez towarzystwo jest zbyt niska na naprawę samochodu, możemy odwołać się od jego decyzji. Kolejna instancja to Rzecznik Finansowy, do którego można zgłosić się o pomoc.

A co jeśli sprawca uciekł?

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca kolizji lub ma nieważną polisę OC, wtedy odszkodowanie zostaje wypłacone z Funduszu Gwarancyjnego. W takiej sytuacji warto wezwać policję, bo ucieczka z miejsca kolizji a tym bardziej wypadku to poważne wykroczenie, a nawet przestępstwo.

Oświadczenie sprawcy kolizji – druk do pobrania TUTAJ.

FAQ

Kiedy należy spisać oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej?

W przypadku, gdy po kolizji, sprawca przyznaje się do winy i nie ma najmniejszych wątpliwości co do okoliczności zdarzenia drogowego.

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie musi zawierać dane osobowe uczestników zdarzenia drogowego, czas i miejsce jego zajścia, dane pojazdów uczestniczących, informacje o polisach, mapkę i krótki opis zdarzenia oraz podpisy uczestników. Z oświadczenia musi jasno wynikać, kto jest sprawcą kolizji.

Czy zawsze trzeba wzywać policję na miejsce zdarzenia?

Nie, policja nie jest konieczna na miejscu kolizji, jeśli uczestnicy porozumieli się w sprawie winnego. Warto pamiętać, że niektórzy leasingodawcy wymagają jednak, by nawet przy kolizji policja była obecna.