Strona główna / Porady / Hulajnogi elektryczne – kto, gdzie, kiedy i jak. Poradnik

Hulajnogi elektryczne – kto, gdzie, kiedy i jak. Poradnik

Juliusz Szalek

8 min. czytania
hulajnogi elektryczne

Hulajnogi elektryczne? Zgodnie z nowymi przepisami muszą jeździć ścieżkami rowerowymi z maksymalną prędkością 20 km/h, do tego musisz na chodniku są gośćmi. Przepisy wprowadziły także definicję urządzenia wspomagające ruch i nakłada nowe obowiązki na kierowców urządzeń transportu osobistego. W życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Regulują ona palącą kwestię hulajnóg elektrycznych, panoszących się na chodnikach i drogach.

Hulajnogi elektryczne miały zrewolucjonizować sposób przemieszczania się. I w zasadzie im to się udało, jednak przy okazji narobiły nie mało zamieszania w miastach. Oprócz niekwestionowanych zalet, hulajnogi, a w zasadzie ich użytkownicy nie musieli stosować się do żadnych przepisów, ograniczeń czy zasad. Chodnik, ulica, ścieżka rowerowa, do tego duża prędkość i bałagan na trawnikach – oto prawdziwy obraz elektrycznej rewolucji zafundowanej przez hulajnogi. elektryczne.

Wreszcie ustawodawca zabrał się za porządki i spróbował przynajmniej pobieżnie uregulować kwestie hulajnóg elektrycznych. Co mogą hulajnogi elektryczne? Gdzie, kiedy i jak?

 

Hulajnogi z rejestracją i OC

W pakiecie zmian, który zaczął obowiązywać 20 maja 2021 roku, prawnie została usankcjonowana definicja zarówno hulajnóg elektrycznych, jak i innych urządzeń transportu osobistego. Przepisy określają teraz zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają prawa i obowiązki, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego.

Nowe pojazdy – nowe definicje:

 1. Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.
 2. Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
 3. Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach:

Urządzenia wspomagające ruch

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch musi korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli korzysta z chodnika albo drogi dla pieszych, musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Ponadto przekraczając jezdnię, osoba musi zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Hulajnogi z rejestracją i OC
Hulajnogi z rejestracją i OC

 

 

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch ma obowiązek:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

Hulajnogi elektryczne

Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną obowiązany jest korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Hulajnogi z rejestracją i OC
Hulajnogi z rejestracją i OC

 

 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h, a dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Hulajnogi z rejestracją i OC
Hulajnogi z rejestracją i OC

 

 

Dziecko tylko w strefie zamieszkania

Dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego

Kierujący urządzeniem transportu osobistego obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Musi ponadto zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabraniać się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów.

Kierowcy i piesi wobec hulajnóg

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów zmianie ulegną również istniejące regulacje prawne, które dotyczą sposobu zachowania się osób pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń.

Od 20 maja br. kierujący pojazdem, który nadal przy wyprzedzaniu obowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. Teraz jednak w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch musi zachować także odstęp nie mniejszy niż 1 m. Dokładnie tak samo jak w przypadku wyprzedzania roweru.

Hulajnogi z rejestracją i OC

 

Pieszy natomiast, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, musi ustąpić miejsca również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Hulajnogi elektryczne nadal bez rejestracji i OC

Niestety ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie przepisu, który nakazywałby rejestracji hulajnóg elektrycznych, nawet dla hulajnóg z wypożyczalni. Takie regulacje stosuje się w innych krajach i jest to pomocne w identyfikacji właściciela. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Dzięki temu hulajnogi traktowane byłyby jako „pełnoprawny” pojazd i mogłyby poruszać się na ulicach. Poza tym, w razie kolizji lub wypadku ich kierowcy a także poszkodowani, chronieni byliby ubezpieczeniem.